تاريخ : دوشنبه ششم بهمن 1393 | 8:30 | نویسنده : مرتضی
 

برف سردش می شود وقتی که من لمسش کنم

دست من در حسرت دستان تو یخ بسته است

 

" محمد شهبازی "تاريخ : یکشنبه شانزدهم آذر 1393 | 16:18 | نویسنده : مرتضی
تقویم روزهایم شکسته و گم است

بی تو چه فرقی میکند امروز چندم استتاريخ : جمعه نهم آبان 1393 | 12:15 | نویسنده : مرتضی
http://ashare-nab.persiangig.com/image/%D9%85%D8%AD%D8%B1%D9%85/hosein.jpg

مـامور قبـض روح خــدا، دور مـا نگرد
ما کربلا ندیده به تو جان نمی‌دهیم...تاريخ : پنجشنبه هشتم آبان 1393 | 12:30 | نویسنده : مرتضی
http://ashare-nab.persiangig.com/image/%D9%85%D8%AD%D8%B1%D9%85/Zeynab.jpg

خواهی گر دانی که داغت با دل زینب چه کرد

قـــامتی خـــم گشــته از بهر جــواب آورده امتاريخ : چهارشنبه هفتم آبان 1393 | 12:56 | نویسنده : مرتضی
http://ashare-nab.persiangig.com/image/%D9%85%D8%AD%D8%B1%D9%85/ashora%20.jpg

تو کیستی....! که گریه نمودن برای تو

تــنــها عبـادتــیـست که بـاطل نمیشودتاريخ : دوشنبه سی و یکم شهریور 1393 | 15:12 | نویسنده : مرتضی
 

دشمنان ات در پیِ صلح اند اما چشم تو

دوستان را هم فدا كرده ست، آنها پیشكش...!تاريخ : دوشنبه سی و یکم شهریور 1393 | 14:35 | نویسنده : مرتضی
 

چو نامت بر زبان آرم چنان شورم به جان افتد

كه چون لب وا كنم از هم، مرا گل در دهان بینیتاريخ : دوشنبه سی ام تیر 1393 | 23:4 | نویسنده : مرتضی
 

یک گِـره بر بخـتِ مـن زد ،یک گـره بر روسری

هرکدامش وا شود من روزگارم محشر است!تاريخ : سه شنبه هفدهم تیر 1393 | 10:56 | نویسنده : مرتضی
تو را آنگونه میخواهم که که صحرا بوی باران را

که مـرد عاشقی شب های بارانی، خیابان راتاريخ : دوشنبه شانزدهم تیر 1393 | 22:40 | نویسنده : مرتضی
روزه هجـر تــو از پای بیـنداخــت مـرا

کی شود با رطب وصل تو افطار کنمتاريخ : یکشنبه پانزدهم تیر 1393 | 1:42 | نویسنده : مرتضی
ظهر های رمضان ذکـر حسین میگیریم

بردن نام حسین وقت عطش میچسبدتاريخ : جمعه سیزدهم تیر 1393 | 17:56 | نویسنده : مرتضی
دل از اعماق دریای صدف های تهی بردار

همین جا در کـویر خـویش مروارید پیدا کن