تاريخ : پنجشنبه سوم دی ۱۳۹۴ | 19:56 | نویسنده : مرتضی
 

حتی اگر خیال منی، دوست دارمت

ای آن‌که دوست دارمت، اما ندارمت

مجید آژتاريخ : شنبه هفتم آذر ۱۳۹۴ | 14:59 | نویسنده : مرتضی
 

من فقط یک آرزو دارم که آن هم اربعین

سجده ی شکری کنم پای ستون آخرینتاريخ : دوشنبه یازدهم آبان ۱۳۹۴ | 15:44 | نویسنده : مرتضی

اشک ، عاشق را فقط ثابت قدم تر می کند
با چکیدن جای ِ پای ِ شمع محکم می شود..

رضا حیدری نیاتاريخ : سه شنبه چهاردهم مهر ۱۳۹۴ | 9:23 | نویسنده : مرتضی

قصدِ رفتن داشتی،گفتم در آغوشم بکش
قبلِ مردن می خرد مومن کفن را زودتر...

مرتضی جهانگیریتاريخ : یکشنبه دوازدهم مهر ۱۳۹۴ | 10:31 | نویسنده : مرتضی

با حیا بودم ولی با دیـدنش فـهـمیده ام
آب گاهی مومنین را هم شناگر می کند

علی صفریتاريخ : شنبه چهارم مهر ۱۳۹۴ | 9:0 | نویسنده : مرتضی
حکایتها که با وی از دل بی تاب می کردم

اگر با سنگ می کردم دلش را آب می کردمتاريخ : جمعه هجدهم مرداد ۱۳۹۲ | 17:25 | نویسنده : مرتضی
آنکس که گـفـت بـهـر تـو مـردم،دروغ گـفـت

 

من راست گفته ام که به عشق تو زنده ام

 تاريخ : چهارشنبه شانزدهم مرداد ۱۳۹۲ | 14:0 | نویسنده : مرتضی
مـا خـشـک لـبـان تـشـنه ی دیدار شرابیم

چون کاسه ی ما گشت تهی خانه خرابیمتاريخ : یکشنبه بیست و سوم تیر ۱۳۹۲ | 11:55 | نویسنده : مرتضی
یوسف فروختن به زر ناب هم خطاست

نـفـریـن اگـر تـو را به تمـام جـهان دهمتاريخ : شنبه پانزدهم تیر ۱۳۹۲ | 17:32 | نویسنده : مرتضی
جـانـا ، دلـم ز درد فـراق تـتو کـم نـسـوخـت

آخر چه شد، که هیچ دلت بر دلم نسوخت؟تاريخ : جمعه هفتم تیر ۱۳۹۲ | 22:50 | نویسنده : مرتضی
بشدی و دل ببردی و به دست ِ غم سپردی

شب و روز در خیالی و ندانمت كجایی....تاريخ : پنجشنبه بیست و سوم خرداد ۱۳۹۲ | 5:53 | نویسنده : مرتضی
هر وقت از آشیانه ی خود یاد می کنم

نفرین به خانواده ی صیاد می کنم ...