تاريخ : دوشنبه بیستم آبان ۱۳۸۷ | 4:16 | نویسنده : مرتضی
از عرش سلام سرمدي آوردند
آيينه ي حُسن سرمدي آوردند
با آمدن رضا(ع) از باغ بهشت
يک دسته گل محمدي آوردند